English אתר נגיש טיפ החודש

גישור

      הגדלת טקסט        הקטנת טקסט

מהו מקום הקונפליקט בחיינו?
כיצד מתיחס הגישור לקונפליקט?
מהו גישור?
מהם מאפייני הגישור?

קונפליקטים
(סכסוכים) מהווים חלק מן החיים של כולם. היכן שקיימות מערכות יחסים בין אישיים, בין קבוצות או בין מדינות, התרחשות של קונפליקטים הינה תופעה טבעית.לפעמים הקונפליקט נובע ממחלוקת על משאבים, אינטרסים שונים צרכים או ערכים שונים.

השאלה היא האם הקונפליקטים בחיינו היום יומיים יהוו קרש קפיצה לצמיחה אישית ובין אישית או למבוי סתום ,לתסכול ולייאוש?

הגישור הוא דרך להתמודד עם קונפליקט באופן משתף כדי למצוא פתרון  WIN-WIN, פתרון שמאפשר לשני הצדדים  לנצח
. לעתים, אנשים כועסים מתבצרים בעמדתם ללא שום יכולת למצוא  פתרון יצירתי לקונפליקטים שהם נקלעים, ומבזבזים זמן, כסף ובריאות בתהליך בלתי צפוי של הענשה (לפעמים הענשה עצמית) דרך בתי המשפט. הגישור נותן מענה לקונפליקטים ללא שום כפיה או שיפוט.

הגישור מוגדר כהליך רצוני, בו צד שלישי, נייטרלי, מסייע לצדדים לנהל ביניהם משא ומתן ישיר ובונה, למציאת פתרון מספק ומוסכם לקונפליקט , ומבלי שיהיה בידו כח לכפות עליהם פתרון כלשהו.

מאפייני הגישור :

*
יצירת תרבות של דיאלוג בין הצדדים ,שמביא לשיפור היחסים ביניהם.
* פרטיות ההליך - שמירה על סודיות.
* גמישות ההליך
* פיתוח אופציות לפתרון תוך חשיבה יצירתית, עבודת צוות והשעיית ביקורת
* עזרה לצדדים בחשיפת האינטרסים ,שמאחורי העמדות שלהם
* פתרון של זכייה משותפת המותאמת לשני הצדדים.
* שליטת הצדדים בפתרון ויצירת מחויבות בו, גורמת ליציבות הפתרון.
* נטרול הסיכון המשפטי
* חסכון בזמן ,כסף ועצבים
* רכישת הרגלים של הקשבה, ודו-שיח לפתרון (או אפילו למניעה) קונפליקטים בעתיד
* העצמה אישית של כל המשתתפים בתהליך


 הגשר
  

Powered by DigitalST   |     |   -
Valid XHTML 1.0 Transitional